Dlhonohá krásavica na Kurinci

Volavky sú fascinujúce vtáky. Väčšina z nich žije v tropických krajinách, niekoľko z nich sa vyskytuje aj v našej prírode. Dlhonohá krásavica hniezdi aj v Rekreačnej oblasti Kurinec- Zelená voda pri Rimavskej Sobote.

Potravu loví v jazere. Živí sa najmä rybami, obojživelníkmi, hadmi, ale aj hmyzom, drobnými hlodavcami, zriedkavo aj mladými vtákmi. Zaujímavé je pozorovať volavku pri love. Pomaly sa prechádza po plytkej vode a sleduje pohyb rýb. Akonáhle sa ryba dostane blízko, znehybnie, prikrčí sa a rýchlo na ňu zaútočí. Rybu uchopí do zobáka, alebo ju prepichne zobákom.

Túto dlhonohú krásavicu s prenikavým, škrekľavým hlasom, považujem za kráľovnú Kurinca.

Text a foto: Marta Kanalová