Netradičné zábery Kurinca

Bežne človek vidí fotky z rekreačnej oblasti Zelená voda-Kurinec pri Rimavskej Sobote, buď plné ľudí počas sezóny alebo prázdne bazény a ďaľšie zariadenia bez ľudí.

Nie tak, keď prejdete cez hrádzu na druhú stranu, smerom k Močiaru. Už z hrádze sú zábery ako plné vody a zabalené poslednými jesennými lúčmi Slnka. Ba dokonca, z vysunutej výpuste hrádze má fotiaci pocit, ako keby stál na ostrove.

Ľudí na záberoch veľa neuvidíte, keďže rybári sú zaujatí svojim náradiami pri brehoch či splývajú s pobrežím, a cyklisti či chodci sú zakrytý stromami pri obľúbených ležadlách. Avšak, podľa jasných žlto-červených farieb je jasné, že onedlho osirejú a zmĺknu aj posledné relaxačné stanovištia a na dvere zaklope teta Zima.

Text a foto: Viliam Vaš