Najatraktívnejší je krokodíl

Ekorelax – skromná tabuľa pri vchode do staršej šedej budovy na Hviezdoslavovej ulici v Rimavskej Sobote označuje jedno z oddelení Centra voľného času Relax, ktoré funguje už 26 školský rok. Jeho hlavným…