Jašterička- letná spomienka

Najskôr sa schovávala predo mnou medzi prvosienkami pod starou višňou. Ale, vidiac, že si iba čítam čiernu knihu v tieni višne, osmelila sa a vyšla na dlaždičky verandy.

Malá jašterička si ma aj zo vzdialenosti pár metrov skúmavo premeriavala. Asi ešte nevidela dvojnohú potvoru s tými čudnými a blýskavými sklami na očiach. Alebo, to ju len dlaždičky príjemne hriali na brušku?

Tak-či-tak, jašterička tam nakoniec zaspala a ani nedbala na šuštanie strán mojej. Zrazu podvečerný vietor zabuchol dvere na „pajte” a letné spríjemnenie mojej samoty zmizlo v raždí viničných letorastov.

Text a foto: Viliam Vaš