Ďateľ ma ďobol

Už som dostal za môj predchádzajúci článok hubovú polievku aj z Nemecka! Ale čo?! Dokážem zatajiť svoje životné humorné situácie? Aj tak všetci v našej rodine vedia o nich v našej rodine a poznajú ma…