Zo skrinky vykuklo čudo

Čas od času treba niečo opraviť alebo nastaviť.  Tento príbeh hovorí o tom, ako môže niečo nečakané prekvapiť aj skúseného majstra. Stalo sa to nad obcou Krná v chatovej oblasti, kde sme mali umiestnené elektrické zariadenie v blízkosti lesa.

Skrinka, ktorej obsah a funkčnosť som mal prekontrolovať, bola v takmer štvormetrovej výške. Nezostávalo mi nič iné, len sa k nej vyštverať po rebríku. Po absolvovaní náročného výstupu otváram skrinku. Zrazu z nej znenazdajky vykuklo drobné, okaté čudo. V tom okamihu mnou akoby preletel elektrický prúd. Rýchlo som sa chytil priečky rebríka, aby som nezletel ako taká hruška.

Vzápätí som si všimol, že to malé, milé čudo bolo viacej vystrašené ako ja. Bojazlivo sa dívalo, čo sa bude diať.  Neváhal som ani chvíľu, vytiahol mobil z vrecka a vzápätí cvakol. Neskôr som zistil, že to čudo s veľkými očami bolo celkom milé lesné zvieratko. Išlo o dva pĺšiky lieskové, ktoré si urobili v našej skrinke hniezdo a zásobáreň lieskových orechov, rastúcich neďaleko. Druhého pĺšika sa mi nepodarilo zachytiť. V okamihu, ako sa osmelili, boli totiž bleskovou rýchlosťou preč. Schovali sa v korune stromu, ktorého konáre sa dotýkali našej skrinky.

Zdroj: Ján Drugda, Čerenčany