Novoročné kačky na Rimave

Každý rok počas tuhých zím sa divoké kačky udomácnia na rieke Rimava v Rimavskej Sobote. Ľudia si ich chodia nielen obzerať ale ich aj kŕmiť.

Robia to nielen kvôli solidarite s hladujúcimi krkmi, ale najmä preto, lebo chcú potešiť svoje deti. Kačky sa pri zhodenej potrave húfne zhromažďujú a vytvárajú tak obraz kačacieho snemovania. Samozrejme, to nie je len nejaké stretnutie ohľaduplných zvieratiek.

Najmä káčery sa predbiehajú, odstrkujú aj dámy-kačice a bezohľadne bojujú o svoj prídel suchého chleba či rožka. A deti výskajú a tešia sa dovtedy nevídanej bojovej scéne. Idúc popri rieke, od hojdacieho mosta pri základnej škole až po most pri gymnáziu,  som napočítal približne 60-70 kačiek. Dokonca i v lete tu zostáva niekoľko párov kačiek.

Začiatkom nového roka 2022 želám všetkým čitateľom veľa zaujímavých článkov a fotografií tu na internetovej stránke www.nasezvieratko.sk. Do ich osobného života prajem mnoho lásky, nekončiace šťastie a pevné zdravie.

Text a foto: Viliam Vaš