Zvieratká troch kráľov

Príbeh troch kráľov alebo troch mudrcov či troch mágov, ktorí priniesli tri dary novonarodenému Ježiškovi- zlato, myrhu a kadidlo, je známy skoro každému civilizovanému obyvateľovi Európy. Počet darov je síce istý, ale ako to bolo s ich zvieratkami- dopravnými prostriedkami z ďalekých krajín, je takmer nepoznaná história.

Tak, ako ani ich presný počet, hodnosť, mená a krajiny ich pôvodu (možno z Perzie alebo z Médie, možno z Chaldejska alebo z Arábie) – podľa Matúšovho evanjelia.

Je však takmer isté, že muži v rôznom veku (neskôr v 12. storočí pomenovaných ako Gašpar, Melichar a Baltazár) a zo vzdialených krajín nejako cestovať museli. Pešky by to zrejme nebolo možné v tom čase, keďže tesná konjunkcia okom najväčších viditeľných planét (pravdepodobne Jupiter-Venuša, príp. so Saturnom či Marsom)- Veľkej hviezdy bola iba krátka, možno záležitosť pár dní.

Po príchode k Božiemu Synovi, Ježišovi Kristovi- pravdepodobne do Betlehema- mudrci pokľakli na zem a  tým prejavili, že narodené dieťa uznávajú za vyššie postavené, ako sú oni. Predložili svoje dary: zlato, ktoré upozorňuje na Kristov kráľovský pôvod, kadidlo osvetľuje božskú podstatu existencie Ježiška a myrha, používajúca sa pri balzamovaní, naznačuje Kristovu obetu za spásu ľudstva. Písmo Matúšovho evanjelia ďalej píše, že mudrci, varovaní vo sne, cestou späť obišli kráľa Herodesa. Viac o nich nevieme. A tak  ani o ich dopravných prostriedkoch.

Na všetkých obrazoch sú traja králi zobrazovaní na ťavách, na niektorých vidieť aj osly, psy či iné zvieratká. Určite nezabudnime ani na včielky z filmu Štvrtý kráľ a na ich včelára Alazara. Ale viac toho o nich nikto nepíše.

Sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov (6. januára), patrí k najstarším kresťanským sviatkom, ktorý sa slávi už od 3. storočia. Dodnes kňazi požehnávajú domy a pokropia ich svätenou vodou, pričom zavinšujú zdravie, šťastie a hojnosť obyvateľom domu. Na veraje dverí napíšu požehnanou kriedou: 2022 C+M+B, čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom v tomto roku.

Text: Viliam Vaš, foto: Pixabay.com