Korčuľovanie na pláži

Nedeľné slniečko vytiahlo mnohých z tepla svojich domovov na prechádzku do Mestskej záhrady v Rimavskej Sobote. Niektorí z nich, predovšetkým deti, sa odvážili aj krehký ľad bývalého plážového kúpaliska.

Ako je aj z našich fotografií vidieť, kvalita ľadu je stále slabá (najmä pri betónových brehoch). Ale aj tam, kde je ľad hrubší, je spústa nahádzaných skál  a konárov. Zrejme, to je príspevok antikorčiliarov?

Či iba niektorí nedočkavci takto (nahádzaním ťažkých predmetov) skúšali tvrdosť zamŕzajúceho ľadu? Tak-či-tak, korčuliari alebo amatérski hokejisti budú ukrátení o značnú plochu ľadu.

Text a foto: Viliam Vaš