Podporili chov ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje, že podporili viac ako 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumou. Ministerstvo podporilo ošípané v roku 2021 prostredníctvom dvoch samostatných dotácií pre sektor ošípaných najvyššou sumou za ostatných 5 rokov v celkovej výške 3,5 milióna eur.

Rezort pôdohospodárstva pripravil koncom roka 2021 bežnú schému podpory viazanú na počet ošípaných v chove vo výške 1,5 milióna eur a mimoriadnu podporu vo výške 2 milióny eur. Keďže v štandardnej výzve prvých 5 najväčších chovov odčerpalo 770 560 eur, z čoho 2 dánske predstavovali viac ako 500 tisíc eur, bolo nutné nastaviť špeciálnu výzvu výlučne zameranú na podporu malých a stredných chovov.

Ministerstvo považuje za kľúčové decentralizáciu chovu ošípaných, nakoľko máme aktuálne chovy koncentrované v zahraničných veľkochovoch, čo predstavuje pri šírení afrického moru ošípaných vysoké riziko. Z celkovo zapojených subjektov v prvej výzve bola až pre 84 % fariem podpora menej ako 1 000 eur, čo musel agrorezort v druhej výzve napraviť.

Z uvedených dôvodov bola preto pomoc s alokáciou 2 milióny eur smerovaná na farmu, nie na kusy chovaných ošípaných. Podpora bola vypočítaná automaticky na základe vzorca, ktorý pripravilo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako nezávislá odborná rezortná organizácia tak, aby bola vylúčená možnosť subjektívne vstupovať do rozhodovania o výške podpory. Hlavným kritériom na výpočet výšky pomoci bolo pásmo zasiahnutia africkým morom ošípaných, v ktorom sa farma nachádza, vplyv covidu-19, počet fariem chovateľa a podiel produkcie umiestnený na slovenskom trhu.

Podporených mimoriadnou výzvou bolo 472 911 ks ošípaných. Ide o takmer viac ako 94 % všetkých ošípaných na Slovensku najvyššou sumou za posledných 5 rokov, ktorá bola spolu s prvou výzvou v celkovej výške 3 500 668 eur. Z uvedeného je zrejmé, že podpora v roku 2021 bola realizovaná vysoko nad priemerom rokov 2014 – 2020 práve kvôli mimoriadnej dotácii 2 milióny eur, o ktoré bola uvedená podpora navýšená.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: www.zmos.sk, foto: Pixabay.com