Zelené srdcia pomáhajú planéte

V súčasnosti sa často skloňuje budúcnosť našej planéty v súvislosti so stavom životného prostredia, na čo negatívne vplýva aj výrub stromov. Je známe, že ročne sa na Slovensku vyrúbe asi 9 miliónov stromov. V Amazónii zas zmizne každú minútu les o rozlohe 60 ha. To nie sú veľmi lichotivé štatistiky. 

Práve s cieľom pomôcť planéte prichádza iniciatíva Zelené srdcia, ktorá je súčasťou globálneho projektu MY TREES. Projekt, ktorý  je zameraný nielen na pomoc prírode, ale ruka v ruke aj na udržateľný rozvoj spoločnosti a na osobný rast jednotlivcov. Dôraz kladie na vytváranie dostatočných finančných rezerv pre slobodný život. 

Cieľom projektu je pestovať rýchlo rastúce dreviny a dostať sa s  nimi úspešne na svetový trh s drevom. Keďže ekologicky pestované stromy budú rýchlym a hlavne kvalitným zdrojom vysoko ceneného dreva, po pár rokoch prinesú investorom zaujímavé príjmy. Dovtedy budú tieto stromy slúžiť ako zdroj kyslíka, budú zlepšovať stav krajiny a navyše dajú prácu miestnym ľuďom.

„Sme komunita ekologicky a environmentálne zmýšľajúcich ľudí, ktorá sa podieľa na výsadbe stromov pre komerčné účely. Skupujeme lacné pozemky v Južnej Amerike, na ktorých pestujeme rýchlo rastúce dreviny, aby sme tak poskytli priemyslu rýchlu a hlavne ekologickú alternatívu dreva z prirodzených lesov. Naše stromy disponujú certifikátom FSC, ktorý je zárukou,  že drevo pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Zaručuje, že bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne. Našim cieľom je postupne vysadiť miliardu stromov po celom svete. Aktuálne máme vysadených viac ako 100 tisíc stromov a pokračujeme ďalej.  Záleží nám na tom, v akom stave zanecháme našu planétu budúcim generáciám a týmto projektom pomáhame napraviť to, čo sme my ľudia pokazili. Máme reálne a trvalo udržateľné riešenia, ktorého súčasťou môže byť ktokoľvek,“ povedala Žaneta Mareková, ktorá stojí za tímom Zelené srdcia. Dodala: „Sme tiež správcom vzácneho pôvodného lesa v Južnej Amerike, vedľa ktorého sadíme naše eukalypty a akácie. Náš les nielenže zlepšuje kvalitu ovzdušia, ale vytvára aj pracovné miesta pre miestnych obyvateľov.“ 

Ak vás tento projekt zaujal a chcete sa zapojiť, viac informácií nájdete na: www.zelenesrdcia.sk

Autor: Marta Kanalová, zdroj: Zelené srdcia