Ako znížiť ekologickú záťaž

Poznáme to všetci: v reklame uvidíme napríklad najnovší typ mobilného telefónu a ozve sa v nás nečakaná túžba vlastniť ho. A to čo najskôr. Ešte to nie je žiadna život ohrozujúca potreba, však náš „starý“ dvojročný smartfón ešte slúži vynikajúco.

Ale, čo keď zaostanem za kolegom v práci, alebo spolužiakom v škole, ktorí už ten najnovší technologický zázrak majú. Keby ho len vlastnia, oni ho aj ostentatívne vyťahujú pri každej možnej–nemožnej situácii, len aby ukázali: Ja na to mám! Pritom aj v ich prípade platí: Starý ešte funguje, ale už chcem mať ten novší!

Teraz si predstavme najprv, že na tomto ľudskom hamižnom prístupe je postavená produkčná stratégia a inovačné laboratória všetkých technologických firiem sveta. V reči ich technického sveta sa tomu hovorí: „Skracovanie životného cyklu produktu“ alebo slovensky každý novší výrobok, ktorý si od ich kúpime má nižšiu životnosť! Alebo inak, čím viac nakupujeme, tým viac zaťažujeme odpadom naši matku Zem! Ale nezabúdajme aj na ich zvyšujúce sa hospodárske výsledky a samozrejme zisky!

Ale nerád by som vyvolal nenávisť voči „kapitalistickým nenažrancom“ -ako ich mnohí ľavicoví environmentalisti nazývajú. Skôr som chcel poukázať na „hromadenie“ odpadu. A to ešte raz zopakujem- mnohokrát ešte vcelku funkčnými elektronickými zariadeniami, ktoré: 1. V lepšom prípade skončia v detoxikačných firmách, alebo 2.  V horšom prípade- v netriedenom komunálnom odpade! Pozrite si len po takej nedeli- pri stojiskách kontajnerov- koľko ešte použiteľnej elektroniky tam nájdete!

Text: Viliam Vaš, foto: Pixabay.com