Mením na zeleň

Zodpovednosť za životné prostredie je jednou z priorít Nadácie ZSE. Kým pár rokov dozadu spolu so svojimi partnermi učili deti na školách separovať odpad, dnes sa musia zaoberať náročnejšími témami. Aj preto vyhlasujú nový grantový program s názvom Mením na zeleň.

V rámci programu budú podporené projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest a obcí, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Dokopy v programe rozdelia 50 000 eur.

Ochrana životného prostredia je od vzniku Nadácie ZSE jednou z kľúčových oblastí podpory. Práve energetický sektor má na zmenu klímy výrazne negatívny vplyv. S cieľom aspoň čiastočne ho eliminovať, Nadácia ZSE kontinuálne podporuje environmentálne projekty a edukáciu v tejto oblasti. Keďže cítime naliehavosť situácie, dlhodobé partnerstvá dopĺňame o nový grantový program.

V rámci programu Mením na zeleň budú podporené projekty zamerané na:

 • environmentálne vzdelávanie
 • využívanie obnoviteľných zdrojov
 • vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém
 • ochranu krajinných prvkov a ekotypov
 • cirkulárnu ekonomiku
 • udržateľný spôsob života ľudí
 • znižovanie uhlíkovej stopy

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty, pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

 • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,…);
 • centrá voľného času, komunitné centrá;
 • obce a mestá;
 • školy a školské zariadenia;

O finančný príspevok z programu je možné sa uchádzať elektronicky, predložením projektu prostredníctvom online formuláru do 22.3.2022. Podrobné informácie o projektoch, ktoré môžu v programe získať podporu a podmienky programu sú k dispozícii TU  Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 2 000 eur. Bližšie informácie a konzultácie k programu poskytne v pracovných dňoch Katarína Fajtáková e-mailom: nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky: 0908 718 085.  

Zdroj: www.zmos.sk