Ukončili predaj živých kaprov

Siete potravín Terno a Kraj sa rozhodli prijať záväzok ukončiť predaj živých kaprov, s platnosťou od 1. februára 2022. Terno a Kraj, patriace pod spoločnosť TERNO real estate s.r.o, záväzkami ukončia predaj vo viac ako 140 vlastných predajniach po celom Slovensku. Rozhodnutie o prijatí záväzku prišlo po dialógu s ochranárskou organizáciou Humánny pokrok.

Nevyhovujúce podmienky predaja živých kaprov sa na Slovensku každoročne dotknú státisícov kaprov. Záväzky, ktoré prijala sieť potravín Terno a Kraj prinesú zvýšenie ochrany kaprov pred krutosťou tým najjednoduchším spôsobom – ukončením ich živého predaja.

„Spoločnosť TERNO real estate, s.r.o. vo svojich prevádzkach už ani v roku 2021 nepredávala živé kapre. Od 01.02.2022 sa zaväzujeme, že nebudeme predávať ani prenajímať tretím stranám naše priestory na predaj živých kaprov.  K téme životných podmienok zvierat pristupujeme zodpovedne a konáme  tak, aby sme prispeli k lepším možnostiam chovu a predaja,“ dodáva Marek Koštrna, Marketing & PR Manažér spoločnosti TERNO real estate, s.r.o.

Kapre, chované kvôli živému predaju, sú vystavované ďaleko hrubšiemu zaobchádzaniu ako iné zvieratá chované v živočíšnej výrobe. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú, že ryby majú schopnosť prežívať bolesť, strach či stres podobne ako ľudia a iné cicavce. Napriek tomu ich pri živom predaji vystavujeme opakovane bolestivej manipulácii, duseniu, leptaniu očí a žiabrov chlórovou vodou, a zabíjame ich hororovými spôsobmi ako odrezávaním hlavy pri plnom vedomí či ubitím na smrť tupým predmetom.

“Záväzky oboch sietí sú dôležitým krokom vpred v ochrane zvierat na Slovensku. Terno a Kraj už v minulosti ukázali, že dobré životné podmienky zvierat sú pre nich dôležité, o čom svedčí aj ich záväzok ukončiť predaj vajec z klietkového chovu z roku 2019. A svoje odhodlanie chrániť zvieratá pred krutosťou potvrdzujú ďalším dôležitým záväzkom ukončiť predaj živých kaprov, ktorý ich radí medzi lídrov na trhu v spoločenskej zodpovednosti firiem”, dodáva Miroslava Roháčová, špecialistka na vzťahy s firmami z Humánneho pokroku. 

Kampaň Kaprie peklo stále pokračuje zbieraním podpisov v petícii za ukončenie predaja živých kaprov, do ktorej sa doposiaľ zapojilo viac ako 7500 Slovákov a Sloveniek.

Zdroj: Združenie Humánny pokrok