Napime sa bez obalu

Slovenskí spotrebitelia obľubujú pestré druhy nápojov. Nápojové obaly, takisto ako aj rozličné poháriky, slamky či miešadlá však majú životnosť iba niekoľko minút, dokonca sekúnd, a stávajú sa odpadom. Problémom je ešte stále slabá dostupnosť nápojov vo vratných obaloch, ale aj naša pohodlnosť.

Tejto téme sa podrobnejšie venuje aktuálna marcová výzva zo vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom, ktorú počas prebiehajúceho školského roka iniciuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Piť musíme všetci, bez vody človek prežije iba pár dní. Ale potrebujeme k pitiu rôzne jednorazové poháre, plastové fľaše či slamky? Plastová fľaša vyrobená z PET (polyetyléntereftalát) bola patentovaná v roku 1973. Vynašiel ju Američan Christopher Wyeth. Odvtedy sa PET fľaše tešia veľkej obľube, každú minútu sa ich na svete predá asi milión. Problém nápojových obalov spočíva v ich krátkej životnosti. Doslova za pár sekúnd či minút sa stávajú  odpadom, pričom doba ich rozkladu je až 500 rokov.

Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš. Od 1. januára 2022 je u nás spustený systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, čo výrazne zníži množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov v prírode. Je to mimoriadne účinný spôsob, ako dosiahnuť vysokú mieru ich vytriedenia. Tak, ako v prípade ostatných obalov, aj v prípade tých nápojových platí, že recyklácia nie je ideálnym a jediným riešením. Tým najdôležitejším je predchádzať ich vzniku a o dôsledkoch uvažovať už pred samotnou kúpou nápoja.

SAŽP v marcovej výzve s názvom Napijem sa bez obalu ponúka niekoľko rád do bežného života k minimalizácii vzniku tohto typu odpadu:

1. Zamyslite sa nad tým, aké nápoje najčastejšie pijete. Identifikujte obaly, v ktorých sa nachádzajú, a pomôcky, ktoré pri tom používate.

2. Porozmýšľajte nad bezobalovými alternatívami týchto nápojov a pri najbližšej príležitosti sa ich pokúste uprednostniť. Napríklad: mlieko zakúpené v mliečnom automate, malinovka načapovaná do skleného pohára, voda ochutená citrónom a bylinkami, káva so sebou do vlastného termohrnčeka, odmietnutie plastovej slamky v reštaurácii a ďalšie.

3. V priebehu mesiaca si urobte čiarku vždy, keď použijete alternatívu k týmto nápojovým obalom či pomôckam: PET fľaša, sklenená fľaša, viacvrstvový obal (tetrapak), hliníková plechovka, slamka, miešadlo na nápoj, plastový pohár, polystyrénový termohrnček.

4. Na konci mesiaca zrátajte čiarky.

 Viac informácií o marcovej výzve nájdete TU.

Zdroj: SAŽP. www.zmos.sk, foto: Pixabay.com