Monitorovací program BOCIAN má 21 rokov

S jarným príletom bocianov bielych zo svojich zimovísk na naše územie začína aj ekovýchovný program BOCIAN. Výnimočný monitorovací program má už 21 rokov.

Program je určený najmä pre žiakov, študentov alebo kolektív žiakov, ktorí sa stanú bádateľmi a pozorovateľmi života bocianov bielych vo svojom blízkom okolí. Pozorujú hniezda od prvých príletov, príprav hniezda cez znášku vajec až po prvé výlety mladých bocianov z hniezda a ich odlet.

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti. Naučia sa základom práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana a získajú údaje o stave populácie bociana bieleho.

Termín realizácie ekovýchovného programu je od 15. marca do 30. septembra 2022. Každý pozorovateľ či zapojená škola dostane po registrácii podrobné inštrukcie ako pri pozorovaní postupovať a ako správne spracovávať informácie. Vyplnené hniezde karty sa zasielajú elektronicky regionálnym koordinátorom. Zo zúčastnených pozorovateľov sa v priebehu októbra vyžrebujú a ocenia traja bádatelia, ktorí získajú od Štátnej ochrany prírody SR vecné ceny.

Súčasťou tohtoročného programu je aj voliteľná aktivita NAJreport  pre bociana – reportáž (foto, video) s heslom tohtoročnej kampane: Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti. Cieľom je počas obdobia monitoringu usporiadať akúkoľvek aktivitu, ktorá by svojim priaznivým vplyvom podporila harmonický vzťah človeka s prírodou. Môže to byť fyzická aktivita či pomoc pri čistení území, alebo inšpiratívny kreatívny nápad, ktorý poukáže na význam ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti. Podmienkou je zaslanie fotografie alebo videa.

Podrobný priebeh monitoringu, kontakty na regionálnych koordinátorov, ako aj podmienky zapojenia sa či vyhodnotení nájdete TU.  Program od roku 2001 organizuje Základná organizácia Bocian, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA. Prostredníctvom svojich organizačných zložiek na programe dlhoročne spolupracuje aj Štátna ochrana prírody SR.

Prevzaté zo stránky: www.zmos.sk, zdroj: Enviroportal/ŠOP SR, foto: Pixabay.com