Nové mapy povodňového ohrozenia

Na Slovensku je podľa Ministerstva životného prostredia SR takmer 3000 kilometrov vodných tokov, na ktorých je identifikovaná potenciálna hrozba povodne.  Aktualizácia máp bude obsahovať meranie profilov korýt vodných tokov na celkovej dĺžke…