Detský kočík a iný odpad v prírode

Slniečko vykuklo a jeho hrejivé, zlaté lúče lákajú do prírody. Na prechádzku k rieke Slanej sa vybrala aj Henika Szabóová z Rožňavy. Vychutnávala si voľný deň, ktorý si spestrila potulkami po prírode.

Očarili ju jarné kvietky. Nemilo ju však prekvapilo, ako znečisťujú prostredie niektorí ľudia. V tráve sa povaľoval plastový košík na bielizeň, na strome bola nastoknutá plechovka od piva, ktorá mimochodom patrí do recyklovaného odpadu, Odpadky boli aj v rieke a pri nej naďabila naša pohoršená čitateľka na starý detský kočík.

Správanie niektorých ľudí v prírode prekračuje svoje medze. Vo svojich domácnostiach, kde žijú, sa im určite nepovaľuje po zemi odpad. Mali by si uvedomiť, že v prírode sú len na návšteve a podľa toho sa aj správať, teda nebyť hluční, aby nevyplašili zvieratká a nerozhadzovať odpadky. Smutné je, že poniektorí ľudia majú nízke ekologické povedomie a neuvedomujú si, že životné prostredie je dôležité. Preto treba prírodu chrániť a starať sa o ňu.

Text: Marta Kanalová, foto: Henika Szabóová, Rožňava