Rieka Slaná bez života

Médiami preletela správa o ekologickej katastrofe na rieke Slaná. Ako ilustrujú aj naše snímky, ktoré do redakcie poslala čitateľka Henika Szabóová z Rožňavy, voda v rieke je už vyše mesiaca oranžovožltá až hrdzavá.

Príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. V rieke Slaná bola niekoľkonásobne prekročená hodnota železa. Prekročené boli aj hodnoty mangánu, niklu, arzénu a síranov. Tento stav pobúril mnohých obyvateľov, ale aj rybárov. Kontaminácia vody totiž spôsobila úhyn živočíchov.  Znečistenie vyšetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá uložila opatrenia štátnemu podniku Rudné bane, správcovi ložiska sideritových rúd Nižná Slaná. Ten totiž zodpovedá za znečistenie.

Keď som  bývala v Rožňave, zvykla som sa od detstva prechádzať popri rieke Slaná. Vtedy bola plná života, plávali v nej ryby. Ani by ma nenapadlo, že sa raz dožijem takejto ekologickej katastrofy. Nehovoriac o hroznej smrti udusením pre živočíchy, ktorým rieka poskytovala domov.

Človek by mal žiť v súlade s prírodou a nepodceňovať situáciu, teda predvídať a skôr robiť opatrenia, aby k takýmto udalostiam nedošlo. Riešiť totiž veci následne, ak sa niečo neblahé stane, nie je v poriadku. Je smutné, že si dostatočne nevážime životné prostredie…

Text: Marta Kanalová, foto: Henika Szabóová, Rožňava