Pomôžte zastaviť úmyselné zabíjanie dravcov

Počas uplynulého týždňa členovia z Ochrany dravcov na Slovensku, v spolupráci s políciou a Štátna ochrana prírody SR, riešili nálezy zabitých dravcov, v rôznych častiach Slovenska. Nešlo o nedbanlivosť, ale o cielené a premyslené konanie páchateľov. Každý z týchto prípadov aktívne vyšetruje polícia.

Pomôžte nám zastaviť úmyselné zabíjanie dravých vtákov. Keď na prechádzke nájdete: dva a viac uhynutých dravcov pár metrov od seba alebo dravce, ktoré majú kŕčovito zovreté pazúry, prípadne zvyšky potravy v zobáku, kus mäsa alebo zvyšky zvierat, ktoré sú viditeľne potreté nejakou chemikáliou alebo sa okolo tohto mäsa nachádza uhynutý hmyz neváhajte a kontaktujte políciu na č. 158.

Nálezu sa nedotýkajte, aby ste neohrozili svoje zdravie. Jedy z návnad a otrávených zvierat sa vstrebávajú do tela všetkými cestami (kontaktom s pokožkou a sliznicami, vdýchnutím, požitím). Osobitne si dajte pozor pri venčení psa vo voľnej prírode.

Ak si nie ste istý, či sa jedná o otravu alebo inú formu vtáčej kriminality, uhynuté jedince alebo mäsitú návnadu odfoťte mobilom. Dôležité je poznačiť si súradnice alebo opísať miesto nálezu. Informáciu pošlite Štátnej ochrane prírody alebo k nám do Ochrany dravcov na Slovensku.

Mnoho otráv a zástrelov sa podarilo odhaliť práve vďaka ľuďom, ktorí si informáciu o uhynutých dravcoch nenechali pre seba a oznámili to.

Ďakujeme vám.

Ochrana dravcov na Slovensku