Žabky vyliezajú

Jarné slnko vytiahlo na vandrovky aj kurinecké žabky. Vlani som písal o ich zvláštnom „stopovaní“ , keď to na prvý pohľad vyzeralo, že väčšia žaba nosí menšiu.

Potom ma skúsení prírodovedci presvedčili, že to „vozenie sa autostopom“  je vlastne súčasť pohlavného života pri akte ich rozmnožovania. Tak som zase múdrejší, a tak teraz pre zmenu dávam na fotkách  jarné sólo jednej z obojživelných cestovateliek.

Zábery zblízka sú aj pre mňa novinkou, lebo doteraz mi vždy žabky odskakovali, keď som sa približoval s foťakom. Teraz sa v pokoji nechala jedna z nich aj odfotiť a zhypnotizovane čakala, čo sa bude diať.  Či bola iba prekvapená  nečakaným záujmom? Alebo bola apatická a unavená od prvého jarného slniečka? 

Text a foto: Viliam Vaš