Nové búdky pre krakľu belasú

Ochrana dravcov na Slovensku sa v priebehu týždňa venovala aj inštalácii búdok na južnom Slovensku. Búdky sú prednostne určené pre krakľu belasú, ktorá zo západného Slovenska zmizla ako hniezdič pred viac ako desiatimi rokmi.

Narastajúca maďarská populácia a návrat krakle na juhovýchod Slovenska sú prísľubom jej „comebacku“ aj na juhozápad. Ďakujeme SEV Dropie za strechu nad hlavou a Katke Dropie za fotodokumentáciu. Verím, že to v dohľadnom čase budeme môcť oplatiť búdkami plných mláďat,“ vyjadril sa Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.  

„Búdky boli inštalované v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, ktorý realizujeme s podporou Európskej únie prostredníctvom programu LIFE a MŽP SR. Na projekte sa podieľa 7 krajín a 15 projektových partnerov. Inštalácia nových hliníkových a drevených búdok je naplánovaná v Bulharsku, Srbsku, Rumunsku a na Slovensku s cieľom zlepšovať hniezdne a potravné príležitosti pre vtáctvo. Celkovo bude nainštalovaných 20 hniezdnych príležitostí prednostne určených pre sokola rároha, 300 pre krakľu belasú a 50 pre sokola červenonohého,“ doplnila Eva Horková.

Viac informácií o projekte nájdete na https://danubefreesky.eu/sk/

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, foto: Katka Vajliková, Ján Svetlík, DDBRA