Deň Zeme v SOŠ obchodu a služieb

Niekoľko rokov, Stredná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, usporadúva rôzne aktivity v rámci Dňa Zeme. Tento rok, okrem tradičných aktivít- ako sú upratovanie bezprostredného okolia školy, úprava arboréta pred hlavnou budovou,…