Deň Zeme v SOŠ obchodu a služieb

Niekoľko rokov, Stredná škola obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, usporadúva rôzne aktivity v rámci Dňa Zeme. Tento rok, okrem tradičných aktivít- ako sú upratovanie bezprostredného okolia školy, úprava arboréta pred hlavnou budovou, upratovacích a čistiacich práce priamo v areáli- pribudli aj nové.

Boli to najmä práce na úpravu estetiky budúceho parku s jazierkom (o ktorom ešte prinesieme na našej stránke osobitný článok so zaujímavými fotografiami i s rozhovorom s gestorkou nórskeho projektu Ing. Monikou Brezovickou). Ale pod vedením vyučujúcich- Mgr. Moniky Slobodovej a Mgr. Žanety Petikovej- sa prvýkrát usporiadala aj podnetná súťaž v triedení vreca odpadu na čas, ako aj pri označovaní domáceho recyklovateľného odpadu ale aj ekotest o vedomostiach tried pri ochrane nášho životného prostredia.

Viaceré triedy sa však okrem úpravy okolia našej školy venovali aj zbieraniu odpadkov pozdĺž Rimavy a v Mestskej záhrade. Tento rok bol Deň Zeme v SOŠ obchodu a služieb spestrený aj zaujímavou prednáškou sympatickou zástupkyňou CHKO Cerová Vrchovina a jej premietaním krásnych záberov z prírody- chránených rastlín, zvieratiek i vtáčikov, ale aj okolitých hradov a prírodných útvarov (Drienčanských jaskýň, Šomošského kamenného vodopádu a iných).

Text a foto: Viliam Vaš