Program ochrany prírody spustený

Environmentálny fond zverejnil  Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody (POP). Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre fyzickú osobu, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, obec, občianske združenie, nadáciu…