Program ochrany prírody spustený

Environmentálny fond zverejnil  Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody (POP).

  • Maximálna výška dotácie je 8 000 EUR pre fyzickú osobu, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, obec, občianske združenie, nadáciu a neziskovú organizáciu;
  • maximálna výška dotácie je 10 000 EUR pre Mikroregionálne združenie  obcí a občianske združenie – Miestna akčná skupina (MAS).  
  • Termín na podanie žiadostí je do 25. júla 2022.

Pre všetky potrebné informácie ohľadom Špecifikácie činností podpory formou dotácie a pre informácie k podávaniu žiadostí kontaktujte Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). Uvedený dokument spolu s kontaktom na ŠOP SR nájdete TU.

Prevzaté z www.zmos.sk, zdroj: Environmentálny fond