Klimatická záhrada s jazierkom

Vyvýšené záhony so zavlažovacím systémom dažďovej vody, pocitový chodník, dažďové jazierko, hmyzí domček, kompostéry, stromy, kríky, pôdopokryvné rastliny- to všetko nájdete v Klimatickej záhrade SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. S láskou sa o ňu starajú žiaci i pedagógovia.

„ V Klimatickej záhrade je sú pôdopokryvné rastliny, manažment vody zabezpečuje jazierko, v ktorom plávajú aj rybky. Vo vyvýšených záhonoch pestujeme zeleninu, ovocie, bylinky, ktoré môžu využívať žiaci na predmete technológia prípravy pokrmov a pri dozdobovaní miešaných nápojov. Zaujímavosťou je zmes kvitnúcich rastlín na výzdobu jedál, ako napr. kapucínka, sedmokrásky. Zasadené sú aj špeciálne cukety, pestované kvôli kvetu, ktorý sa aj vypráža a ozdobujú sa ním jedlá,“ prezradila manažérka projektu Monika Brezovická. 

Súčasťou Klimatickej záhrady je aj meditačná časť s meditačným kruhom, kde si môžu žiaci zameditovať, zacvičiť, pozhovárať sa či prebrať učivo. V niektorých častiach je nainštalovaný samozavlažovací systém. Nechýba ani zo starých tehál vytvorené logo školy s kvetinovou výsadbou v červenej a svetlomodrej farbe či hmyzí domček, aby bola zachovaná aj biodiverzita.

Projekt pod názvom Klimatická záhrada – Climatic Garden, do ktorého je zapojená SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote, sa realizuje v rámci programu SK – Klíma. Je financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu2014 – 2021 vo výške 33 229 eur a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Ministerstva ŽP vo výške 5864 eur, spolufinancovanýBanskobystrickým samosprávnym krajom sumou 2057 eur. Beží od apríla roka 2021.  Projekt zvyšuje povedomie o klimatických zmenách na základných a stredných školách. Zároveň upevňuje bilaterálnu spoluprácu s nórskym partnerom a podporuje výmenu vzdelania a skúseností v tejto oblasti. V rámci neho došlo aj k úprave učebných osnov v školskom predmete trvalo udržateľný život v praxi, doplnenie praktických častí, ako aj otvorenie krúžku. Správcom programu je: Ministerstvo životného prostredia SR, projektovými partnermi ZŠ Pavla Dobšinského, CVČ Relax Rimavská Sobota a Radøy ungdomsskule, Alver kommune, Manger Norway. Finančnou manažérkou projektu je  Jarmila Bocmanová a lektorkou Anna Pintová.

Viac na: https://www.sosos.sk/o-projekte/

Text a foto: Marta Kanalová