Silná zostava

Svetoznámy tvorca filmov o divokej prírode, Nigel Marven, sa počas natáčania filmu zo Slovenska venoval aj téme ochrany sokola rároha. Sprevádzal ho Jožko Chavko, predseda združenia Ochrana dravcov na Slovensku. Nigel ho volal „Slovak Sakerman“ (po anglicky je sokol rároh „Saker“), pretože sa výskumu a ochrane druhu venuje už vyše 40 rokov.

„Sme veľmi vďační za možnosť zoznámiť sa s týmto úžasným človekom a predstaviť aj vďaka pripravovanému filmu našu prácu ľuďom na celom svete. Nigela zaujali naše aktivity, okrem iného aj spolupráca s energetickými spoločnosťami pri ekologizácii elektrických vedení – zvyšovaní ich bezpečnosti pre vtáctvo a vytváraní hniezdnych príležitostí, “ uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku Lucia Deutschová

Táto mimovládna organizácia sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska. V súčasnosti združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, ako i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním.  Poslaním je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.

Viac informácií nájdete na www.dravce.sk

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku