Noví podnájomníci žúrujú

Plch sivý má žúrku u Mirky Slivkovej z Hronskej Dúbravy. To je taká poloveverica a na Slovensku je už dosť vzácne stvorenie.

Vraj sú však bezcitné voči svojim malým, lebo ich vykopnú zo spoločného brloha, a potom hľadajú nové miesto na bývanie. A sú to veľmi prefíkané a okupantské potvorky- tam, kde prídu, tak ľahko sa ich už nezbavia! Zatiaľ sú iba v komore a robia strašný rámus- v noci.

Text: Viliam Vaš, foto: Mirka Slivková