Pomôžte vtáčikom napájadlom

V letných horúčavách veľmi rýchlo vysychajú prirodzené zdroje vody pre vtáctvo. Pomôcť im môžeme vytvorením bezpečného prístupu ku existujúcim vodným plochám, alebo, ak nie sú naporúdzi, prípravou nového napájadla. Pri dodržaní prostých zásad tak pomôžeme vtáctvu zvládnuť tropické dni a možno aj prežiť.

„Vodné vtáctvo prijíma vodu spolu s potravou, dravce a sovy ju dostávajú takmer výlučne z ulovenej koristi a všetky ostatné druhy potrebujú piť. Ak dostupnosť vody z prirodzených zdrojov komplikuje strmý breh, prístup im môžeme poskytnúť vytvorením móla z konárov, latiek a podobne, ktoré umožní vtákom bezpečné kúpanie a pevné bidlo na sedenie. Rovnako sa dá postupovať v prípade veľkých nádob (vane, sudy a pod.) na zadržiavanie vody, ktoré sa stávajú pascou a operence sa v nich môžu utopiť, pretože sa nedokážu dostať k okraju a odletieť. V opačnom prípade je potrebné nádoby zakryť, aby neboli lákadlom. Na prírodných vodách, ktoré nie sú príliš perejnaté či inak rizikové, môžeme tiež zlepšiť prístup úpravou brehov a ich spevnením (pieskom alebo kameňmi), prípadne vybudovaním malého plytkého kúpaliska,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Úplne nové možnosti s ponukou vody na pitie či kúpanie vzniknú zostrojením umelého jazierka alebo napájadla. Takéto plochy by mali byť:
1. Plytké – hĺbka 5 – 10 cm, ak je váš priestor hlbší, umiestnite na dno štrk alebo kamene.
2. Ideálne rozmerov minimálne 30 x 30 cm, najlepšie cca 40 x 60 cm.
3. V tieni alebo polotieni, určite nie exponované na priamom slnku.
4. Radšej nižšie umiestnené.
5. V susedstve stromov a kríkov, pre dosadnutie vtáctva, ale nie ukryté v hustej tráve či trstine, aby sa operence nestali korisťou (mačky, psy, kuny a iní predátori).
6. S princípom „rýchlo dnu a rýchlo von“ 🙂 . Všimnite si ako rýchlo sa spevavce pohybujú, sú opatrné. Potrebujú miesto na dosadnutie (oblé okraje, konáriky, kamene), rýchly kúpeľ či napojenie, osušenie, odpočinok a frnk – už ich niet.
7. Čisté, bez znečistenia (dlhodobé usadeniny, zápach, premnožené baktérie a pod.), preto vodu meníme a čistíme.
8. Výhodou, nie podmienkou, avšak lákadlom pre vtáctvo, je mierne tečúca voda (cirkulačné čerpadlo).
9. K dispozícii len v teplých dňoch, nikdy nie v zime, aby vtákom premočené perie nenamrzlo!
Tip: V mestách môže poslúžiť aj obyčajná miska, či iná nádoba, aj tu vieme dodržať dôležité zásady a tešiť sa z vďačnosti operených návštevníkov,“ dopĺňa Deutschová.

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, tlačová správa, foto: Gábor Fűri