Upozorňujú na vysoké riziko požiarov

Lesy SR vyzývajú v súvislosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru verejnosť na mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii s ohňom.

Štátny podnik v súvislosti s rizikom požiarov vykonal i viaceré opatrenia. Štátny podnik je v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov povinný zabezpečiť hliadkovaciu činnosť a na každej lesnej správe zabezpečiť protipožiarne náradie.

Pracovníci štátneho podniku v lesoch vykonávajú aj zvýšenú hliadkovaciu činnosť, a to najmä po pracovnej dobe a cez víkendy, v čase zvýšeného pohybu návštevníkov v lese. Lesy SR v súvislosti s extrémne teplým počasím a nedostatkom zrážok vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť. Pri akejkoľvek manipulácii s otvoreným ohňom, vrátane fajčenia, treba byť veľmi obozretný. Riziko vzniku požiarov je enormne vysoké.

Prevzaté z www.zmos.sk, zdroj: Enviroportal, ilustračné foto: Marta Kanalová