Roháč Miško v garáži

Na veľkého chrobáka natrafila v garáži čitateľka Marta Sýkorová z Čučmy pri Rožňave. Roháča zvečnila mobilom a snímky poslala do našej redakcie. „Roháča som už dávno nevidela. Nazvala som ho Miško a vyniesla von na trávu,“ poznamenala Marta Sýkorová, ktorá býva v rodinnom dome pri lese.

Na Slovensku žije vyše šesťtisíc druhov chrobákov. Najväčší z nich je roháč obyčajný (Lucanus cervus). Život dospelého jedinca je veľmi krátky, trvá približne dva mesiace. Žije v dutinách starých stromov a v mŕtvych pňoch v lesoch a hájoch. S odstraňovaním starých stromov a pňov mizne aj prirodzené prostredie a zdroj obživy tohto chrobáka. Znižuje sa tak jeho populácia, ale aj ostatných druhov chrobákov žijúcich v rovnakom prostredí. Roháč je zákonom chránený. Najzaujímavejšie na ňom sú veľké parohy- teda veľmi zväčšené hryzadlá, ktorými však vôbec nemôže prijímať potravu. Pravdepodobne slúžia iba na súboj o samičku.

Text: Marta Kanalová, foto: Marta Sýkorová