Vyhodnotili kampaň Zatoč s odpadom

Po desiatich mesiacoch bola uzavretá vzdelávacia kampaň Zatoč s odpadom, ktorej súčasťou bolo desať rôznych tém o odpade. Počas celého školského roka, teda od septembra 2021 do júna 2022, mala verejnosť možnosť spoznávať problematiku odpadov cez desať konkrétnych výziev.

Myslím srdcom, kupujem hlavou; Prispej k záchrane 1/3; Na obale záleží; Darčeky s hodnotou; Obliekaj sa zodpovedne; Šetrím svoj mobil a čas; Napijem sa bez obalu; Domácnosť bez letákov; Periem bez chémie; Povedz NIE „igelitke“! – takto zneli výzvy, ktoré Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prinášala verejnosti, školám, žiakom i jednotlivcom každý mesiac na weboch agentúry, na sociálnych sieťach ale aj v médiách.

V rámci výziev plnili účastníci rôzne zaujímavé úlohy. Niektoré boli zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, iné na obmedzenie zbytočného plastového odpadu, viaceré nabádali k samovzdelávaniu: ako neplytvať potravinami, ako šetriť batériou v mobile, ako si vyrobiť prací prostriedok. Mnohé smerovali k tvorivej činnosti, kedy mali účastníci vyrobiť vlastný udržateľný vianočný darček, ohľaduplný k životnému prostrediu, alebo navrhnúť vlastný kreatívny nápis o nevhadzovaní reklamy do poštových schránok. Výzva o oblečení zas nabádala k spoločnému zamysleniu nielen nad recykláciou, ale hlavne nad upcykláciou či swapovaním.

Na konci každého mesiaca, a teda na konci každej výzvy, odborníci SAŽP na výchovu a vzdelávanie náhodným žrebovaním vybrali víťaza. Do záverečného žrebovania po konci školského roka sa dostali tí účastníci, ktorí sa zapojili minimálne do 3 výziev počas celého trvania kampane. Zoznam vyžrebovaných, ktorý boli ocenený hodnotnými vecnými cenami, je TU.

Súčasťou kampane bola aj samostatná časť pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s názvom Učiteľ v akcii. Prihláseným pedagógom boli vždy začiatkom mesiaca zaslané námety na aktivity k vybranej téme o odpade, ktoré mohli s deťmi a žiakmi v rámci vyučovania vyskúšať. Do tejto samostatnej časti kampane bolo doručených 500 formulárov, ktoré slúžia ako dôležitá spätná väzba. Rovnako ako účastníci z radov školákov, hodnotnými cenami boli odmenení aj učitelia.

Na záver boli ocenené aj tri najaktívnejšie školy v rámci Slovenska, ktoré vyhrávajú zážitok v podobe environmentálne zameranej akcie pre celú školu, alebo exkurziu v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Školám zároveň odborníci zo SAŽP poskytnú bezplatnú konzultáciu k skvalitneniu environmentálnej výchovy na škole. Výchovno-vzdelávacia kampaň SAŽP Zatoč s odpadom bude pokračovať po letných prázdninách, od septembra 2022 pribudnú nové výzvy a nové úlohy.

Prevzaté z www.zmos.sk, zdroj, foto: SAŽP