Lúčny koník v tráve

Henika Szabóová z Rožňavy má pozitívny vzťah k prírode a zvieratkám. Zvykne sa prechádzať popri rieke Slanej. Nedávno na potulkách natrafila na lúčneho koníka. Dokonca ho aj v tráve odfotila.

Na území Slovenska žije asi 45 druhov koníkov. Zaujímavosťou je, že koník lúčny dokáže preskočiť vzdialenosť dvadsaťnásobne dlhšiu, ako je celé jeho telo. Za optimálnych podmienok žijú lúčne koníky samotárskym životom. V prípade nedostatku potravy sa však musia zoskupovať do rojov, čo sa navonok prejaví zmenami v správaní, sfarbení a tvare tela.

Text: Marta Kanalová, foto: Henika Szabóová