Šaľa získala titul KlimaOBEC 2022

Prvý ročník súťaže KlimaOBEC vyhralo mesto Šaľa. Na druhom mieste sa umiestnila obec Nižný Slavkov a tretiu cenu získali Piešťany

Do súťaže KlimaOBEC, v ktorej obce a mestá súťažili o najlepší prístup ku klíme a energetike, sa prihlásilo 11 samospráv. Hodnotila sa najmä koncepčnosť realizovaných opatrení a to, či spĺňajú kritériá dobrej praxe.  Súťaž sa začala 11. mája a trvala do konca júna 2022. Organizovalo ju združenie Priatelia Zeme-CEPA, ktoré sa dlhodobo venuje dekarbonizácii regiónov a tvorbe regionálnych kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky.

Víťazom sa stalo mesto Šaľa vďaka systematickému znižovaniu spotreby energie v budovách a doprave, cielenej podpore verejnej dopravy, nemotorovej dopravy a elektromobility, efektívne mu využívaniu obnoviteľných zdrojov v systéme centrálneho zásobovania teplom a pravidelnému sledovaniu, hodnoteniu a prezentovaniu energetických a emisných ukazovateľov. Mesto tak získalo energetický audit v hodnote 2 500 eur na budovu, ktorú si samo určí.

Druhú cenu, osvetové video o aktivitách obce v oblasti energetiky v hodnote 500 eur, získala obec Nižný Slavkov zo sabinovského okresu na východe Slovenska. Obec bola ocenená za systematické znižovanie spotreby energie v budovách a za efektívne využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov.

Tretiu cenu, bezplatné odborné energetické konzultácie v rozsahu 10 hod., dostalo mesto Piešťany za systematický prístup k energetickému plánovaniu, za rozvoj nemotorovej dopravy a efektívne znižovanie spotreby energie v budovách a verejnom osvetlení.

Priatelia Zeme-CEPA ďakujú za finančnú podporu pri realizácii tejto súťaže nadácii European Climate Foundation. 

Prevzaté z www.zmos.sk, zdroj: Priatelia Zeme–CEPA