Pokračujú v príprave zákona o klíme

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pokračuje v príprave zákona o klíme, ktorý má priviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality. Do medzirezortného pripomienkového konania ho chce predložiť na jeseň.  Uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

Na príprave zákona spolupracuje so štátnymi inštitúciami, inými rezortmi, samosprávou a občianskymi iniciatívami. Pripravovaný zákon sa podľa MŽP opiera o európsky klimaticko-energetický balík Fit for 55. Podľa tohto predpisu by mal obsahovať niekoľko opatrení. Ide napríklad o dosiahnutie klimatickej neutrality na národnej úrovni do roku 2050. Určovať by sa mala zodpovednosť jednotlivých inštitúcií, aby prispievali k dosahovaniu relevantných sektorových cieľov vrátane mechanizmu v prípadne vymáhania za neplnenie záväzkov.

V klimatickom zákone by sa mala zvýšiť transparentnosť a overiteľnosť plnenia klimatických záväzkov Slovenska. Taktiež má zákon pokryť viaceré sektory, ktoré prispievajú k zmene klímy. Mal by obsahovať sektorové národné ciele pre cestnú dopravu, budovy, poľnohospodárstvo, využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva a odpady.

K Fit for 55 bolo zriadených šesť pracovných skupín, ktoré sa budú zaoberať jednotlivými legislatívnymi návrhmi z balíka.

Prevzaté z www.zmos.sk, Zdroj: Enviroportal, ilustračné foto: Pixabay.com