Envirofond bude obciam a mestám poskytovať úvery

Environmentálny fond bude obciam a mestám poskytovať úvery. Alokovaných je 50 miliónov eur. Úvery budú mať splatnosť 20 rokov.

Ročná úroková sadzba je 0,1 percenta s tým, že počíta s fixom na celú dobu splatnosti. Úvery môžu byť použité na všetky výzvy, ktoré vyhlasuje Envirofond. Môže to byť napríklad na budovanie infraštruktúr, zatepľovanie škôl, výstavbu parkov, kúpu elektromobilov či rekonštrukciu osvetlenia.

Podmienkami poskytnutia úveru je jeho schválenie obecným zastupiteľstvom. Obec tiež musí fondu predložiť stanovisko hlavného kontrolóra a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 percent skutočných bežných príjmov.

Úver môže byť splatený aj zo schválenej dotácie. Zároveň sa nebude podľa riaditeľa fondu započítavať do zadlženosti obce. Žiadosti o úvery bude vyhodnocovať rada na Environmentálnom fonde, ktorá následne svoje návrhy posunie ministrovi životného prostredia na schválenie.

Prevzaté z www.zmos.sk, zdroj: Enviroportal/MŽP SR, foto: Pixabay.com