Rožňavské ovečky

Fotografie ovečiek do redakcie poslala naša čitateľka Henika Szabóová z Rožňavy. Napísala nám: „Aj naše mesto sa už odteraz môže pochváliť pravými rožňavskými ovečkami. Videla som ich neďaleko Tesca, pri obchodnom centre Pepco. Miesto je chránenē aj proti zlodejom, plot je pod elektrickým prúdom.“

Ako je známe, mestskú zeleň v Rožňave najnovšie pomáhajú kosiť štyri ovečky, o ktoré sa starajú klienti zariadenia sociálnych služieb Jasanima-DSS. Deje sa tak vďaka spolupráci Košického samosprávneho kraja (KSK) a občianskeho združenia Druživa, v rámci projektu SINZEM – Sociálne a inovačne na zeleň v meste.

Tento projekt má sociálny aj ekologický prínos. V prvom rade i o pomoc v sebarealizácii najzraniteľnejšej skupine ľudí, pretože do aktivít sa zapojí 40 prijímateľov sociálnej služby s asistenciou šiestich inštruktorov sociálnej rehabilitácie v župnom zariadení Jasanima-DSS.  Štyri ovečky zároveň poslúžia ako ekologické kosačky aj v meste Rožňava a odľahčia životné prostredie i pracovníkov technických služieb mesta.

Text: Marta Kanalová, foto: Henika Szabóová, Rožňava