Kampaň Zatoč s odpadom pokračuje

Výchovno-vzdelávacia kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia bude žiakov, učiteľov a najmä verejnosť sprevádzať aj počas tohto školského roka.

Od septembra 2022 do júna 2023 spoločne, prostredníctvom desiatich tém môžeme prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti o problematike odpadov. Cez desať mesačných výziev zase máme možnosť v reálnom živote zmeniť naše každodenné návyky pri nakladaní s odpadmi.

Druhé kolo kampane Zatoč s odpadom prichádza s viacerými novinkami, samozrejmosťou je inovované znenie výziev. Každá výzva má zároveň svojho odborného garanta, ktorý sa konkrétnej problematike dlhodobo venuje. Motiváciou k zapojeniu do kampane budú určite aj zaujímavé ceny, ktoré poskytnú garanti, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) či Ministerstvo životného prostredia.

Kampaň otvára septembrová výzva, ktorá sa odvíja od témy s názvom Systém verzus jednotlivec. Zameraná je na porovnanie vývoja spoločnosti z hľadiska tvorby a produkcie odpadov a na vysvetlenie pojmov lineárna a obehová ekonomika. Lineárna ekonomika rastu vychádza z falošnej viery v nevyčerpateľnosť zdrojov a neobmedzený rozmach ešte z čias priemyselnej revolúcie. V tomto ekonomickom režime bol odpad chcený a žiadaný. VIAC vyrábať na jednej strane si žiadalo VIAC vyhadzovať na strane druhej. Ľudstvo skonštruovalo globálnu mašinériu na výrobu odpadu, tzv. systém  zober – vyrob – použi – vyhoď.

Dôležité je vedieť, že cesta von z tohto lineárneho modelu existuje. Je v prírode a je v nás. Predstavte si systém, v ktorom suroviny neustále kolujú, ktorý neplytvá, nie je toxický, nevytvára odpad, podporuje život a jeho rozmanitosť. Obehový model ekonomiky je miliónmi rokov osvedčený  prírodný spôsob hospodárenia, ktorý bude v najbližších desaťročiach našou stávkou na budúcnosť. Postupne rastie globálny tlak a úsilie o jeho etablovanie, príkladom je Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo: do roku 2030 vytvoriť silný a ucelený rámec pre produktovú politiku, vďaka ktorému sa udržateľné výrobky, služby a obchodné modely stanú normou a modely spotreby sa zmenia tak, aby v prvom rade žiadny odpad nevznikal.

Viac informácií je k dispozícii TU.

Prevzaté z www.zmos.sk, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia