Biodiverzita je záležitosťou všetkých lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o podujatí s názvom Forest Europe – ministerský proces o ochrane lesov v Európe. Konalo sa v nemeckom Bonne. Európske krajiny dospeli k záveru, že biodiverzita je záležitosťou všetkých lesov,…