Milovníčka zvieratiek

Moja dlhoročná známa Janka Bolhová z Hrnčiarskych Zalužian má rada zvieratká. Najmä mačky, ale miluje aj psíkov, často ich spomína na sociálnej sieti.

Pri mačkách dokonca neváha uverejňovať aj výzvy u stratených zvieratiek. Už dlhé roky sledujem jej ľudomilnú činnosť a zistil som, že máme aj spoločných niekoľkých priateľov a ideových spolubojovníkov. Ba dokonca pred niekoľkými sezónami som zistil, že Janka má aj podobného M-kárskeho kocúra ako ja. To zvláštne meno pre druh mačky som dal bežných európskym malým tigrom kvôli písmenu M na hlavičkách cicušiek.

Moje vyznanie o Mačke je skoro podobné ako Janka: „Nikdy nepodceňuj pokoj, ktorý ti mačka môže dať. Nemá slová, ale jemnými dotykmi, štuchaním a túlením ti ukáže svoju lásku a pokúsi sa odpútať ťa od tvojich žiaľov.“ (Pam Brown). Želám kocúrikovi ešte veľa pekných a pokojných spoločných chvíľ s Jankou a jej rodinou!

Text: Viliam Vaš, foto: Janka Bolhová