Na výstave holuby, hydina i králiky

Rôzne druhy holubov, králiky, štandardnú i vodnú hydinu, anglo-núbijské kozy- to všetko videli návštevníci na tradičnej výstave drobných zvierat. Prebiehala 8. a 9. októbra na výstavisku ZO Slovenského zväzu chovateľov v Čerenčanoch. Jej cieľom bolo verejnosti priblížiť krásnu živú prírodu i čistokrvné zvieratká. Organizátormi boli Slovenský zväz chovateľov, ZO Čerenčany a OV Rimavská Sobota.

„Je to už v poradí 37. ročník našej  čerenčianskej  a 26. ročník oblastnej výstavy. Tohto roku sme mali 23 vystavovateľov a okolo 220 kusov zvierat. Na výstave sa prezentovali chovatelia a vystavovali čistokrvné zvieratá. Cieľom je propagovať chovateľstvo medzi ľuďmi,“ vyjadril sa predseda ZO Slovenského zväzu chovateľov Čerenčany a riaditeľ výstavy Ing. Ľuboš Pánis.

Dodal, že celkovo sa na týchto výstavách prezentovalo vyše 2540 chovateľov takmer z celého Slovenska ako aj z Maďarska. Zúčastnilo sa ich viac ako 30 tisíc návštevníkov, z ktorých bolo veľa detí a ich rozžiarené očká, plné radosti pri pohľade na krásne zvieratká, boli najväčšou odmenou pre členov zväzu chovateľov, organizátorov i vystavovateľov za ich celoročnú námahu pri chove čistokrvných zvierat.

Na usporiadaní 37. ročníka výstavy drobných zvierat sa sponzorky podieľali: Obec Čerenčany, DJ NET- Bc. Ján Drugda, Spohypo, a.s., Rimavská Sobota, Keľo a synovia, s.r.o., Veľké Teriakovce, Delikát a Ing. Ďuriš Milan-veterinárna lekáreň Rimavská Sobota. Výstavný výbor ďakuje všetkým vystavovateľom , ktorí svojou ochotou pomôcť pri usporiadaní  výstavy a prezentácii výsledkov svojej celoročnej chovateľskej činnosti reprezentujú činnosť SZCH a podieľajú sa tak na zdarnom priebehu tejto spoločensko-záujmovej akcie.

Viac informácií na stránke http://www.zoszch.sk

Text a foto: Marta Kanalová