Mitrovanie: Zvieratká, folklór, regionálne produkty

Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach sa stal dejiskom tradičného podujatia Mitrovanie. V poradí 9. ročník prebiehal v sobotu, 15. októbra 2022. Podujatím sa konalo po dvojročnej pauze s cieľom pripomenúť si starý zvyk ukončenia pastierskej sezóny, ktorý sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra.

Pre návštevníkov podujatia boli pripravené ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti. Nechýbali ani najznámejší valasi Maťko a Kubko a samozrejme zvieratká.

Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Snahou organizátorov je priblížiť ich súčasnej generácii prostredníctvom animačnej aktivity Mitrovanie a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry i dnešnej reality.

Podujatie organizovali: Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími partnermi. Podporili ho sponzori, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Banskobystrický samosprávny kraj.

Text a foto: Marta Kanalová