Túlavé psy a útulok

Táto téma je už v Rimavskej Sobote ako obohratá pesnička  v rádiu. Ba dokonca, už niekoľko rokov je o nej v mestskom parlamente aj ticho. Najmä, hlavný iniciátor útulku je už 4 roky mimo zastupiteľstva občanov. Avšak, aj mestská polícia sa činí a odchytá väčšinu bezprizorných zvieratiek. Ale mnohí hovoria, že aj preto, lebo dosluhujúci činitelia mesta mali plné ruky práce s inými témami. Tak som si prešiel niekoľkých občanov a pospytoval sa na ich názory na túto tému.

Tu rozdelím sťažnosti občanov sídliska Západ na dve hlavné kategórie:

  1. Psíčkari šomrú na nedostatok primeraných miest pre psíkov (ohradené výbehy), ako aj na chýbajúce nádoby pre psie exkrementy. Ale hlavnou témou sú aj vysoké poplatky za psíka v byte a súkromnom dome- zrejme jedny z najvyšších na Slovensku! Viacerí naznačujú, že za tie „veľké peniaze“ by malo mesto poskytnúť aj pomôcky (sáčky, hygienické rukavice, kupy) pre zachytávanie „psích koláčov“, ako aj vyhradený výbeh pre domácich miláčikov.
  2. Nepsíčkari zase nadávajú, že ich psy otravujú nielen v spoločných priestoroch, ale najmä pri detských ihriskách- lebo niektorí ich majitelia nerešpektujú vymedzené plochy pre hry. A niektorí vraj, púšťajú psov medzi ľudí aj bez vôdzky.

Informovaní ľudia z oboch skupín však upozornili aj na súčasné nesystémové riešenie problému túlavých psov. Keďže také psy po odchyte mestská polícia odváža do útulku mimo mesta cca 30 km a toľko aj späť, tak má mesto aj zbytočné náklady. Platné uznesenie MsZ, ktoré inicioval vtedajší poslanec Sojka, je potrebné len uviesť do života. Dokonca, v rokoch najväčších bojov o útulok (2017-18) bolo prijaté aj uznesenie o vyčlenení finančných prostriedkov na založenie útulku. Avšak, vtedajší mestskí činitelia mali iné priority…

Text: Viliam Vaš, foto: Marta Kanalová