Kalkulačka na výpočet pomoci na kompenzáciu sucha

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo kalkulačku na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výroby. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristúpilo k cielenej kompenzácii sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov EUR. 

Pomôže tak pestovateľom objemových krmív a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa. Ide o historicky prvý prípad kompenzácie sucha, ktorá sa bude vyplácať ešte v tom istom roku, ako sucho negatívne ovplyvnilo úrodu. 

Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností vypracovala pre potenciálnych žiadateľov kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom. Kalkulačka má výlučne orientačný charakter. Presný výpočet, ktorý zohľadňuje individuálne odlišnosti v žiadosti o poskytnutie pomoci, je výsledkom osobitného procesu, ktorý sa začína podaním žiadosti o pomoc a končí podpísaním zmluvy o poskytnutí pomoci.

Orientačná suma vypočítaná pomocou tejto kalkulačky, sa preto nemusí zhodovať so sumou vypočítanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Kalkulačku pre výpočet pomoci nájdete TU.

Prevzaté z www.zmos.sk