Spomíname aj na domácich miláčikov

Začiatok novembra spomíname na svojich zosnulých. Prvý novembrový deň je Sviatok všetkých svätých a 2. novembra Pamiatka zosnulých, ľudovo známa ako Dušičky. Počas týchto dní spomíname na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. A nielen na ľudí, ale aj na domácich miláčikov, ktorí nám spestrovali život, dávali lásku a dobíjali nás pozitívnou energiou.

Tí, ktorí prežili stratu zvieratka vedia, aké je to bolestivé. Veď domáci miláčik bol členom rodiny. Niektorí sa s takouto stratou zmierujú dlho.  Aj otázka pochovávania domácich miláčikov je na Slovensku ešte stále prehliadaná. Zvieratká sú často pochovávané v provizórnych hroboch v lesoch či na záhradách. Zaslúžia si však mať dôstojné miesto posledného odpočinku.

Preto v niektorých mestách zriadili zvierací cintorín. Takéto pietne miesto je vytvorené aj pre Košice a celé východné Slovensko v krásnej prírode nad obcou Košická Belá, ale aj v Bratislave či v Šútoviach. Zvieracie cintoríny prevádzkujú ľudia s láskou, úctou a vďakou. Kiežby bolo viac miest na Slovensku, kde by sa majitelia mohli dôstojne rozlúčiť s mŕtvym domácim miláčikom.

 

Text: Marta Kanalová, ilustračné foto: Pixabay.com