Usporiadali jesenný webinár Enviroakadémie

Združenie miest a obcí Slovenska usporiadalo jesenný webinár Enviroakadémie, ktorého hlavnou témou bola evidencia odpadov miest a obcí zameraná na zberné dvory, kompostárne a iné zariadenia na nakladanie s odpadmi.

V prezentácii Ing. Petra Galoviča získali zástupcovia samospráv okrem kompletného výkladu základných povinností prevádzkovateľov zberu odpadu, zhodnocovania odpadu, zneškodňovania odpadu získali aj  informácie o zmenách v odpadovom hospodárstve v rokoch 2022 a 2023.

Jesenný webinár Enviroakadémie, ktorý sa konal 3. októbra 2022, odborne a tematicky  nadväzoval na predchádzajúci webinár, na ktorom zástupcovia samospráv získali základné poznatky z evidencie odpadov.

Druhý blok webinára patril diskusii, v ktorej zástupcovia miest  a obcí dostali  odpovede na otázky súvisiace s prevádzkou zariadení na ich území. Nasledujúci webinár Enviroakadémie sa bude venovať informačnému systém odpadového hospodárstva – ISOH.

Prezentácia je k dispozícii TU.

Zdroj: www.zmos.sk, foto: Pixabay.com