Adoptuj si kozu

Zaujímavý projekt s názvom Adoptuj si kozu realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).  Jeho cieľom je podporiť obnovu lúk v chránených územiach.

Pasienky a lúky sú miesta s obrovskou druhovou rozmanitosťou. Poskytujú vhodné podmienky pre veľké množstvo rastlín a hmyzu, ktorý má zas obrovský význam pre celý rad vtákov, plazov a cicavcov. Každá lúka potrebuje svojich „spásačov“ – veľké bylinožravce. Pasúce sa zvieratá majú svoju nenahraditeľnú úlohu, pretože udržujú lúky presvetlené a zabezpečujú cyklus živín.

Kvôli zmene spôsobu hospodárenia sa vo voľnej krajine na Slovensku takmer prestalo pásť a väčšina zvierat sa presunula do uzatvorených maštalí. So zánikom pastvy v otvorenej krajine tak postupne začali zanikať aj lúky. Zarastajú náletovými drevinami či inváznymi bylinami čím prichádzame o ich jedinečnú biodiverzitu.

Do chránených území vo vybraných lokalitách združenie BROZ prostredníctvom svojho projektu vracia pasúce sa zvieratá, čím sa zabezpečuje udržanie vhodných podmienok pre vzácne druhy rastlín a živočíchov. Pasenie prebieha v lokalitách:  Devínska Kobyla, Podunajské Biskupice, Veľkolélsky ostrov, Bošáca.

Zapojiť sa do projektu môžete prostredníctvom stránky: https://www.adoptujsikozu.sk

BROZ už 25 rokov realizuje praktické ochranárske opatrenia v územiach Natura 2000. Od svojho založenia v roku 1997 sa etablovali ako popredná mimovládna organizácia v oblasti ochrany a obnovy vzácnych biotopov.

Zdroj: Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), www.broz.sk