Kráľovná jesenných lúk

Zoznámte sa, prosím. Toto je kráľovná jesenných vlhkých lúk – jesienka obyčajná (Colchicum autumnale). Má mnoho ľudových mien: naháč, sirôtka, zimozvesť, jeseňka, divá cibuľa (keďže jarné listy pripomínajú cesnak medvedí), šafranica a mnohé ďalšie.

Vzácna a nápaditá rastlina je ozdobou 9 lokalít v Poloninách (NPR Pod Ruským, PR Ruské + intravilán bývalej obce Ruské, 2 lokality v k. ú. Ruský Potok, údolie a ústie potoka Lieskovec, v k. ú. Stakčínska Roztoka, dolina potoka Ternovec, 1 lokalita v k. ú. Stakčín a 1 lokalita v k. ú. Ulič).

Pozor! Nežná kráska vie byť aj poriadne krutá. Obsahuje totiž jeden z najprudších jedov – kolchicín. Jedovatá je celá rastlina, najviac podzemné hľuzy, dokonca aj voda vo váze, v ktorej boli jesienky uložené. Opatrní buďte predovšetkým na jar, pri zbere cesnaku medvedieho – jeho listy sú totiž podobné listom jesienky.

Zdroj: Správa Národného parku Poloniny, foto: Martina Vlasáková