Testovali odpadkový kontajner v ZOO Košice

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) v spolupráci so Zoologickou záhradou Košice testoval odolnosť menšieho kontajnera, ktorý je určený na zber komunálneho odpadu v lokalitách s výskytom medveďa hnedého. Išlo o druhý test tohto modelu, pričom v tomto prípade kontajner 1,5 hodinovému tlaku a neustálym pokusom o otvorenie odolal.

Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad obsahujúci zvyšky jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch držiteľom odpadu ukladá povinnosť mať odpad zabezpečený pred prístupom medveďa hnedého už od roku 2016. Ako presne má takéto zabezpečenie vyzerať a ktorých konkrétnych oblastí v rámci Slovenska sa týka, upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 371/2015 Z. z. Správne zabezpečenie odpadu pomáha zlepšiť spolužitie človeka a medveďa na spoločnom území.

Odpad pred prístupom medveďa hnedého odporúčame zabezpečiť umiestnením zbernej nádoby do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný, alebo je ho možné uzamknúť. Pri menších kontajneroch a odpadkových košoch ide väčšinou o odolnú konštrukciu, ktorej spôsob uzatvorenia medveďom znemožňuje prístup. To je aj prípad testovaného kontajneru, ktorý je primárne určený pre umiestnenie na chodníkoch v turistických oblastiach a pri autobusových zástavkách,“ uvádza Michal Haring zo Zásahového tímu ŠOP SR. 

Zásahový tím ŠOP SR kontajnery testuje v spolupráci s viacerými výrobcami už niekoľko rokov. Okrem úzkej spolupráce so Zoologickou záhradou v Košiciach spolupracuje aj s Národnou zoologickou záhradou Bojnice.

Zdroj: Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR, tlačová správa